DIVERSE

EXTREM DE IMPORTANT: Controlul minții în democrații, de la Freud la MKUltra!

EXTREM DE IMPORTANT: Controlul minții în democrații, de la Freud la MKUltra!

Controlul și manipularea minții sau, mai bine spus, posedarea ei: aceasta este una dintre cele mai mari ambiții ale elitelor puterii care s-a dezvoltat mai ales în secolul XX și care, spre deosebire de opinia comună, nu își găsește rădăcinile în dictaturi, ci tocmai în sistemele democratice și, în special, în ceea ce este considerat templul democrației: Statele Unite ale Americii. 

Tocmai aici, de fapt, datorită lucrărilor unor personalități influente ale comunicării și jurnalismului, au început să se aplice teoriile inconștientului, popularizat cu succes de Sigmund Freud și pe care se bazează știința modernă a psihanalizei. 

Lucrările psihanalistului austriac s-au răspândit în America datorită nepotului său, jurnalistul și agentul de publicitate, considerat una dintre cele mai influente personalități ale secolului XX, Edward Bernays, care a fost primul care a aplicat tehnicile de manipulare a inconștientului învățate de la unchiul său să acționeze pe baza convingerilor și opiniilor politice ale maselor și să afirme societatea de consum în curs de dezvoltare, forța motrice a capitalismului și a industriei. 

Au fost tocmai câteva lucrări ale lui Bernays, inclusiv Cristalizarea opiniei publice, pentru a influența ministrul propagandei naziste, Joseph Goebbels. 

Dorința de a controla mintea nu se limitează doar la nivelul civil, ci mai presus de toate se extinde la cel militar, unde și-a găsit o largă utilizare și este unul dintre cele mai înalte rezultate ale științei moderne a psihologiei, neuroștiințelor și științelor comportamentale conexe.

Acestea din urmă au făcut posibilă scanarea și pătrunderea în mintea umană ca orice alt obiect de laborator, violând astfel partea cea mai inalienabilă și inaccesibilă a omului pe care anticii o identificau ca parte a sufletului

Acesta este rezultatul cel mai înalt al conceptului modern de știință, conform căruia cunoașterea trebuie să aibă un aspect preeminent practic, care să vizeze controlul naturii și, în cele din urmă, a omului după un simplu impuls al voinței de putere. 

La nivel militar, tehnicile de manipulare a forțelor iraționale umane sunt folosite în ceea ce sunt definite ca „operațiuni psihologice militare”, în engleză „psyop”, dar în acest domeniu am depășit cu mult manipularea externă a minții prin condiționarea sentimentelor și dorințelor interioare, încălcând manipularea fizică și chiar reformatarea creierului prin utilizarea de hipnoză, psihedelice, droguri și hipnotice

Programul prin care au fost testate efectele acestor substanțe asupra minții umane în scopul controlării acesteia este cunoscut sub numele de MKUltra (Mind Kontrolle Ultra)!

Este cel mai mare și mai durabil program de cercetare din lume privind funcționarea minții omului finanțat de Statele Unite prin CIA (Central Intelligence Agency), în cadrul căreia a avut loc cea mai mare și mai gravă încălcare a Codului de la Nürnberg privind procesele umane și de bioetică. 

Controlul minții, atât la nivel civil, cât și militar, este un factor indispensabil pentru putere, mai ales în sistemele democratice deoarece prin manipularea gândirii este posibilă imprimarea unor concepte, convingeri, opinii și credințe în mase, făcându-le să creadă că au „dobândit” în mod autonom și, prin urmare, că sunt gânduri libere.

 

BERNAYS ȘI CONDIȚIONAREA INVIZIBILĂ A MASELOR

Pe plan civil, primele experimente de condiționare în masă prin aplicațiile practice ale teoriilor freudiene ale inconștientului, care, la rândul său, s-au bazat pe studiile sociologului francez Gustave Le Bon, au fost realizate, la nivel politic, pentru a face populația să accepte intrarea Statelor Unite în Primul Război Mondial și, ulterior, să transforme cetățenii americani în „consumatori” perfecți. 

Principalul arhitect al acestei transformări a fost jurnalistul și agentul de publicitate american, Edward Bernays, care a răspândit lucrările lui Freud în America. 

Acesta din urmă a fascinat și alarmat intelectualii de peste ocean care, pe baza descoperirii forțelor iraționale care îl ghidau pe om, ajunseseră la concluzia că este necesară regândirea democrației, pentru că oamenii nu decid și acționează rațional, ci pe baza instinctelor animale

Era deci nevoie de o elita care să educe și să înregimenteze masele, incapabile să acționeze rațional și definite drept „turmă salbatică”. 

Primul care a făcut aceste concepte explicite a fost cel mai influent comentator politic american, Walter Lippman, care a susținut, în urma lucrărilor lui Freud, că ceea ce a mișcat masele a fost iraționalitatea și animalitatea, adică o contagiune emoțională și comportamentală care le determină să acționeze fără gândire, pe baza impulsurilor primordiale

Soluția pe care a propus-o a fost, așadar, exploatarea tehnicilor psihologice pentru a controla și a dirija sentimentele inconștiente ale maselor.

Bernays are „meritul” de a fi fost primul care a aplicat ideile lui Lippman: mai întâi în domeniul propagandei de război, participând la Comitetul Creel care s-a ocupat de a convinge populația americană să intre în Marele Război și, ulterior, în timp de pace, lucrând în slujba corporațiilor care aveau problema de a putea elimina enorma supraproducție industrială de mărfuri. 

Bernays a venit cu un nou mod de a guverna impulsurile iraționale ale oamenilor, pe care l-a numit „ingineria consensului”. 

Acesta din urmă se aplică în continuare atât pe plan comercial, cât și pe cel ideologico-politic.

Întărit de lecția despre propagandă învățată la Comitetul Creel, Bernays a înțeles că manipularea conștientă și inteligentă a opiniilor și percepțiilor maselor chiar și pe timp de pace era un factor esențial în societățile democratice!

Masele, de fapt, nu ar fi capabile să facă alegeri perspicace și raționale și, prin urmare, ar trebui să fie ghidate de sus de o elită „invizibilă”. 

„Dacă vrem să înțelegem mecanismul și motivațiile minții de grup, nu este oare posibil să controlăm masele după voința noastră, fără știrea lor? 

Practica recentă a propagandei a arătat că este posibil, cel puțin până la un anumit punct și în anumite limite”, scria el în cartea Propaganda din 1928.

Condiționarea minții mulțimii era folosită și în timp de pace pentru a crea „societatea de consum ” modernă

De fapt, pentru a maximiza profiturile, multinaționalele și-au dat seama că este necesar să se inducă nevoi inutile astfel încât oamenii să continue să cumpere chiar și lucruri de prisos, eliminând astfel enormul exces de producție industrială și sporind profiturile. 

„Trebuie să schimbăm America de la a fi o cultură a nevoilor la a fi o cultură a dorințelor. Oamenii trebuie învățați să-și dorească lucruri noi, chiar înainte ca lucrurile vechi să fie complet epuizate. 

Trebuie să ne formăm o nouă mentalitate în America. Dorințele omului trebuie să-i umbrească nevoile”, a scris unul dintre cei mai importanți bancheri de pe Wall Street, Paul Mazur de la Lehman Brothers. 

Pentru aceasta, corporațiile au apelat la Bernays, devenit celebru ca „omul care a înțeles psihicul mulțimii” și care mai mult decât oricine altcineva a pus în practică teorii psihologice, utile și pentru vânzarea produselor către mase.

Bernays a înțeles că era posibil să-i inducă pe oameni să cumpere lucruri inutile dacă produsele erau asociate cu sentimentele lor emoționale și dorințele profunde, reușind să facă din produs un simbol al modului în care individul dorea să se simtă sau dorea să fie văzut de ceilalți, cu alte cuvinte prin trecerea identității prin produs. 

Aceasta este o tehnică cunoscută sub numele de „conexiune emoțională cu produsele” pe care Bernays l-a adoptat pentru a determina femeile să fumeze la cererea explicită a industriei tutunului.

În anii 1920, de fapt, fumatul femeilor era interzis și văzut ca un motiv de scandal: pentru a putea răsturna această percepție, Bernays a contactat un psihanalist, care i-a explicat agentului de publicitate că pentru femei țigara reprezintă simbolul masculin prin excelență, penisul și, prin urmare, puterea sexuală a bărbatului. 

Pentru a convinge femeile să fumeze a fost atunci necesar să se asocieze țigările cu libertatea, adică provocarea puterii masculine, astfel încât și ei să aibă simbolic propriul „penis”. 

Bernays a organizat astfel un eveniment în care feministele, ascunse de Lucky Strikes sub fuste, le-au aprins teatral în timpul unei parade la semnalul său. 

Cel mai expert manipulator al psihicului și-a ales deja un nume pentru eveniment: ​​„făcliile libertății”, asociind ideea de libertate și promovarea „egalității” cu țigările”, deși faptul că fumatul le-a făcut de fapt femeile mai libere a fost o idee total irațională. 

Din acel moment și actul fumatului a început să fie clarificat și pentru sexul feminin, nu atât pentru a face femeile mai libere, ci mai umflate portofelele multinaționalelor din tutun. 

Tehnicile de manipulare a psihicului adoptate de Bernays stau la baza întregii structuri occidentale de socializare și media unde sunt folosite pentru a construi consens. 

Acesta din urmă, după însuși nepotul lui Freud, constituie esența democrației și constă în cele din urmă în „controlul minții oamenilor”.

OPERAȚII PSIHOLOGICE MILITARE (PSYOPS)

Războiul psihologic face parte din războiul neconvențional, nu se desfășoară direct pe câmpul de luptă cu arme convenționale, și conform definiției date de NATO constă în:

”activități psihologice planificate, desfășurate în pace și război, îndreptate către un public, prieten, inamic sau neutru, pentru a influența atitudini și comportamente care, altfel, ar putea compromite realizarea obiectivelor politice și militare. 

Acestea includ activități psihologice strategice, operațiuni psihologice de consolidare și activități psihologice pe câmpul de luptă”. 

Metodele de implementare a războiului psihologic sunt numite „operaţii psihologice” (PSYOPS) și necesită utilizarea unor unități specializate cât și psihologi de înaltă calificare. 

Obiectivul acestor operațiuni este de a învinge inamicul fără a lupta prin slăbirea psihicului acestuia, făcând să creadă lucruri complet false care sunt necontenit dezvăluite în presă, prin emisiuni radio, interferențe în frecvențele de radio și televiziune și lansarea de fluturași din cer pentru a influența populația sau, în multe cazuri, trupele inamice. 

Esența operațiilor psihologice este perfect rezumată în maxima celui mai mare teoretician militar chinez al antichității, Sun Tzu:

”maximul de pricepere constă în îndoirea rezistenţei inamicului fără a lupta”

Deși tehnicile de operațiuni psihologice în armată au fost întotdeauna puse în practică de-a lungul istoriei, abia din cel de-al Doilea Război Mondial au urcat la rangul de „sistem de arme” eficient și utilizate ca atare.

Implementarea PSYOPS în luptă s-a dovedit cel puțin la fel de eficientă ca utilizarea judicioasă a manevrei și a puterii de foc. 

Doar cu titlu de exemplu, în timpul primului Război din Golf, una dintre cele mai eficiente tactici a fost să arunce pliante asupra unei anumite Unități prin care să informeze componentele acesteia că, în 24 de ore, vor fi bombardate și că singura soluție pentru a evita distrugerea ar fi fost predare. 

Pe parcursul a șapte săptămâni, aproximativ 29 de milioane de pliante au fost aruncate în spatele liniilor irakiene, ajungând la aproximativ 98% din soldații dislocați. 

Al 4-lea Grup PSYOPS a început să difuzeze programul de radio Vocea Golfului pe 19 ianuarie 1991 și a funcționat continuu până la 1 aprilie a aceluiași an, cu peste 540 de ore totale de difuzare. 

Ceea ce, pe de altă parte, irakienii nu au reușit să facă, lipsindule instrumentele, cunoștințele și personalul necesar pentru a riposta cu aceleași arme psihologice. 

Statele Unite sunt puterea care a atins supremația în acest domeniu sub toate aspectele, doctrinare, de formare și tehnic.

Atât pe plan civil, cât și pe cel militar, Occidentul condus de Statele Unite folosește același instrument pentru a obține, pe de o parte, consens și, pe de altă parte, victoria în domeniu: controlul minții. 

Aceasta este una dintre cheile fundamentale ale bazei puterii occidentale.

EXPERIMENTELE INUMANE ALE MKULTRA

Programul MKUltra, finanțat și promovat de CIA, reprezintă unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria Statelor Unite, încă necunoscut în mare măsură majorității opiniei publice din cauza inumanității experimentelor efectuate pe cobai civili, involuntar și adesea neștiind care ar fi succesul lor, pentru a pătrunde în secretele minții umane și a avea control deplin asupra acesteia. 

CIA a vrut să câștige cursa minții pentru a fi lider în ceea ce avea să devină în curând „războaie ale cunoașterii” și, pentru a face acest lucru, nu a avut nicio reținere în a tortura literalmente mii de cobai, recrutați dintre prizonieri, pacienți psihiatrici, militari, fără adăpost și orfani. 

Din acest motiv, multe documente referitoare la această operațiune sunt încă clasificate. 

Început oficial în 1953 din ordinul lui Allen Dulles, director al CIA din 1953 până în 1961, programul avea să dureze douăzeci de ani, până în 1973, implicând peste 80 de instituții de diferite tipuri, de la universități la închisori, de la institute de psihiatrie la industrii farmaceutice. 

Mii de oameni de știință au fost implicați și la fel de mulți au fost cobaii lor, în aproximativ 150 de proiecte. 

Printre oamenii de știință, psihiatri, psihologi, chimiști și sociologi fără scrupule, care au luat parte la programul monstruos CIA, s-au numărat și președintele Asociației Mondiale de Psihiatrie, Donald Ewen Cameron, și geniul chimiei, Sidney Gottlieb.

Au fost multe scopuri ale MKUltra, dar controlul total al minții individului a ieșit mai presus de toate, adică a face din subiectul ales o ființă controlată de la distanță în toate privințele, lipsită de voință și de autodeterminare, care la un moment dat ar fi putut fi transformat într-un asasin nemilos și eficient la ordinul manipulatorilor săi și, ulterior, fără a-și aminti nimic. 

Este, cu alte cuvinte, un fel de „candidat manciurian”. Nu se știe dacă aceste rezultate au fost efectiv atinse sau nu, dar se știe cu siguranță că încercările de a le atinge au fost implementate, de exemplu, prin utilizarea electroconvulsiilor pentru restructurarea creierului în experimentele groaznice de la Montreal în care s-au experimentat și „terapii”, sau mai degrabă torturi, bazate pe torazină, electroșoc și privarea senzorială. 

Printre celelalte obiective s-a numărat și acela de a descoperi un ser de adevăr „mitic” care să fie folosit asupra deținuților la interogatorii și formularea unei teorii a controlului social care să fie aplicată opiniei publice. 

Suntem, așadar, cu mult dincolo de Bernays și Freud, deși tocmai studiile acestuia din urmă asupra inconștientului au deschis cercetările asupra minții umane, dând spațiu ideii că aceasta ar putea fi controlată

De aici se dezvoltă neuroștiințele care ar fi condus la experimentele ilegale desfășurate nu într-o dictatură obscură, ci în inima lăudabilă a democrație occidentale.

Lumea a luat cunoștință de MKUltra datorită unui articol din 1977 din New York Times (NYT), care denunța experimentele ilegale desfășurate de CIA asupra cetățenilor în deceniul precedent. 

Acuzația a fost preluată de comisiile de investigație ale Bisericii și Rockefeller, care au confirmat acuzațiile NYT.

În 1976, președinția Ford a emis Ordinul executiv privind activitățile de informații care interzicea în mod explicit testarea drogurilor pe cobaii umani fără consimțământ informat, extins ulterior de  Jimmy Carter și Ronald Reagan.

OPERAȚII CONTEMPORANE DE CONTROL AL MINȚII

În sfera controlului mental poate fi adusă și operațiunea psihologică desfășurată asupra maselor în perioada pandemiei de Covid 19!

Tehnicile folosite pentru a determina populația să respecte cu scrupulozitate măsurile anti-Covid și izolările și să se supună vaccinării au acționat, în fapt, pe structura psihică prin sprijinirea pe emoții și în special pe cea mai profundă frică a minții umane: frica de moarte. 

În special, elementele indicate de Gustave Le Bon au fost implementate pentru a controla mulțimile, afirmarea, repetarea și contagiune.

Cel de-al doilea a jucat un rol deosebit de important și eficient: prin repetarea neîncetată a măsurilor care urmează să fie adoptate, prin buletinul zilnic al morților și prin bombardamentul mediatic puternic asupra experților, liderilor de opinie, virologilor și politicienilor cu privire la necesitatea vaccinării, a fost efectuată o operațiune psihologică proprie și reală bazată pe repetiție și frică.

Mai mult, s-a efectuat un fel de șantaj moral, asociind vaccinarea cu ideea de responsabilitate socială și de respect pentru ceilalți, transmițând implicit credința că oricine nu s-a vaccinat este iresponsabil și pune în pericol sănătatea celorlalți, deși se știa de la început că și cei vaccinați puteau transmite și contracta infecția ca și cei nevaccinați. 

Asocierea ideii de responsabilitate și respect față de ceilalți cu vaccinul amintește și de tehnica „conexiunii emoționale la produse”!

În acest caz, produsul este vaccinul, în timp ce legătura emoțională este dată de aspectul „moral”: fii un cetăţean bun şi ascultător. 

Dar, așa cum este irațional să asociem ideea de libertate cu țigările, este la fel de irațional să asociem responsabilitatea cu vaccinul.

Sistemul de control al minții care pătrunde în arhitectura socială, media și în politica occidentală a înlocuit gândirea cu un simulacru al acesteia!

Masele, de fapt, sunt induse să creadă și să gândească ceea ce aparatul de putere vrea să creadă sau să gândească, dând astfel iluzia de libertate și democrație. 

De fapt, în sistemele „liberale”, controlul minții îndeplinește aceeași funcție ca și constrângerea în dictaturi, dar într-un mod invizibil și „nedureros”!

Metodele se schimbă, dar substanța este aceeași. Cu diferența că au ajuns sisteme democratice acolo unde nicio dictatură, cel puțin în trecut, nu a ajuns vreodată: să pătrundă, să analizeze și să „stăpânească sufletul”.

(Dacă ați apreciat acest articol, poate vă puteți gândi să faceți o donație pentru Cronica Diasporei. Spre deosebire de majoritatea altor site-uri web, noi nu primim finanțare, suntem 100% independenți și imparțiali. Editorii noștri nu sunt plătiți și lucrează în întregime voluntar, la fel ca majoritatea colaboratorilor noștri, dar există costuri inevitabile asociate de întreținerea unui site web. Depindem de cititorii noștri care ne vor ajuta, fie cu plăți regulate, fie cu plăți unice. Puteți dona aici DONEAZĂ. Mulțumim.

Dacă nu v-ați înscris deja la o alertă zilnică pe telefonul android sau prin e-mail la newsletter săptămânal pentru articole noi, vă rugăm să faceți acest lucru. Este comod și gratuit! Mulțumim.)

Sursa: lindependente.online

Comentarii

0
Tatiana stirbu
1 year ago
Si ca asta sa se întâmple este necesară amputarea învățământului de calitate mai ales unde se utilizează gândirea critica ….


Nu se întâmpla asta cu un popor înțelept și cult
Like Like Citat

Adaugă comentariu

Trimite
Abonează-te gratuit la știrile săptămânii!

Declar că sunt de acord cu termenele de utilizare și politica de confidențialitate precum și că am citit informațiile care sunt solicitate în conformitate cu articolul 13 din GDPR (Regulamentul EU - 2016/679).