Politică

BOOM UE: Cum va arăta identitatea digitală europeană, iată detaliile!

BOOM UE: Cum va arăta identitatea digitală europeană, iată detaliile!

Lucrările, care au început în 2021, continuă să definească un cadru de reglementare comun la nivel comunitar în ceea ce privește portofoliul digital european!

De fapt, s-a ajuns la un acord politic provizoriu între Consiliu și Parlamentul UE cu privire la elementele constitutive ale unui nou cadru pentru o identitate digitală europeană (eID). 

Noul regulament urmărește să ofere persoanelor și întreprinderilor acces universal la identificare și autentificare electronică sigură și de încredere prin intermediul unui portofel digital personal pe un telefon mobil.

Dar, mai important, obiectivul strategic al regulamentului revizuit este de a oferi cetățenilor și rezidenților, așa cum sunt definiți de legile naționale, un instrument european de identitate digitală armonizat, numit portofelul european de identitate digitală.

Pentru a asigura un nivel adecvat de securitate, asigurându-se că persoana care prezintă o anumită identitate este într-adevăr persoana căreia i-a fost atribuită acea identitate, portofelul trebuie să fie emis în baza unui sistem electronic de identificare care să îndeplinească cerințele nivelului de garanție „înalt”.

În plus, acordul clarifică faptul că emiterea, utilizarea și revocarea portofelelor ar trebui să fie gratuite pentru persoanele fizice și că acest instrument va oferi posibilitatea de a aplica semnături electronice.

Lista actuală a serviciilor de încredere este extinsă și prin adăugarea furnizării registrelor electronice și gestionării dispozitivelor pentru crearea de semnături și sigilii electronice la distanță.

Pe lângă armonizarea eID, adică a instrumentului în sine, cerințele de garantare a securității acestuia vor trebui, de asemenea, armonizate, prin reguli comune!

De fapt, noile reguli prevăd o arhitectură tehnică comună și un cadru de referință care să fie dezvoltate cu statele membre. 

În plus, în ceea ce privește securitatea cibernetică, pentru a alinia cât mai mult posibil regulamentul revizuit privind identificarea electronică și legislația existentă, statele membre vor desemna organisme publice și private acreditate care să certifice portofelul, conform prevederilor regulamentului de securitate cibernetică.

În ciuda asigurărilor și măsurilor luate pentru a face din portofelul digital un instrument sigur, criticile la adresa eID vin dintr-o sursă complet neașteptată ca unul dintre principalii susținători ai societății digitale. 

Este vorba de Forumul Economic Mondial (WEF) care a publicat recent un raport detaliat intitulat Reimagining Digital ID, care precizează însă că conținutul raportului nu reprezintă neapărat convingerile WEF sau ale membrilor săi. 

Aspectele critice evidențiate în document sunt în esență două: 

  • natura intrinsec exclusivă a identității digitale și 
  • colectarea de date sensibile de către terți care poate implica „identificarea, supravegherea și persecutarea unor indivizi sau grupuri”.

În ceea ce privește primul aspect, se subliniază că:

„În cazurile în care se colectează date sensibile, există și riscuri de marginalizare și oprimare, cu utilizarea ID-ului pentru a facilita identificarea, supravegherea și persecutarea persoanelor sau a grupurilor”. 

Potrivit raportului, accesul condiționat ID poate fi de natură exclusiv:

„Atunci când accesul la un bun sau serviciu este condiționat de deținerea unui act de identitate, iar un astfel de document de identitate este larg răspândit, persoanele fizice pot fi efectiv forțate să obțină acel act de identitate, chiar dacă nu există nicio bază legală pentru a-l solicita”! 

Concluzia este că:

„Pe măsură ce un sistem de identificare se extinde, consecințele neparticipării pot deveni atât de grave încât să facă efectiv inevitabilă înregistrarea” dacă nu se dorește să fie exclus de la serviciile uneori esențiale sau direct de la participarea la viața socială.

În ceea ce privește al doilea aspect, trebuie menționat că sistemul digital poate permite terților să urmărească și să exploateze datele oamenilor

O amenințare și mai serioasă și mai reală dacă avem în vedere că mai multe țări ar dori să plaseze identitatea digitală ca o condiție prealabilă pentru utilizarea monedelor digitale ale băncii centrale (Central Bank Digital Currency – CBDC). 

Chiar și acestea din urmă, așadar, par a fi complementare proiectului de dezvoltare a viitoarei societăți digitale, parte integrantă a așa-numitei Great Reset (Marea Resetare) promovate la Davos de fondatorul WEF, Klaus Schwab și de Charles al III-lea. 

Identitatea digitală europeană este o parte cheie a acestui proiect la care Comisia Europeană a contribuit activ.

Lucrările tehnice de completare a textului de bază legal al eID vor continua în conformitate cu acordul politic provizoriu la care s-a ajuns. 

Textul va fi apoi prezentat în mod oficial reprezentanților statelor membre pentru aprobare și adoptat în mod oficial de către Parlament și Consiliu înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și de a intra în vigoare în toate privințele.

(Dacă ați apreciat acest articol, poate doriți să faceți o donație pentru Cronica Diasporei. Spre deosebire de majoritatea altor site-uri web, noi nu primim finanțare, suntem 100% independenți și imparțiali. Editorii noștri nu sunt plătiți și lucrează în întregime voluntar, la fel ca majoritatea colaboratorilor noștri, dar există costuri inevitabile asociate de întreținerea unui site web. Depindem de cititorii noștri care ne vor ajuta, fie cu plăți regulate, fie cu plăți unice. Puteți dona aici DONEAZĂ. Mulțumim.)

Sursa: lindependente.onlie

Alte surse:

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Reimagining_Digital_ID_2023.pdf

https://www.lindipendente.online/2023/02/16/la-commissione-ue-accelera-sul-progetto-dellidentita-digitale-per-i-cittadini/

https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/identita-digitale-accordo-consiglio-parlamento-ue-si-va-verso-il-digital-wallet/

https://www.lindipendente.online/2023/06/29/la-commissione-europea-ha-presentato-una-proposta-di-legge-per-introdurre-leuro-digitale/

 

Adaugă comentariu

Trimite
Abonează-te gratuit la știrile săptămânii!

Declar că sunt de acord cu termenele de utilizare și politica de confidențialitate precum și că am citit informațiile care sunt solicitate în conformitate cu articolul 13 din GDPR (Regulamentul EU - 2016/679).